تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آرام فریاد بزن

شعرهایی که

برایت می نویسم،

چاپ نمیکنم ...

نمی فروشم ...

میگذارم در کوزه؛

شرابی شود چند ساله،

به وقتِ دلتنگی ...

بنوشیشان !

34

فرهنگی و هنری

نام کاربری : aramfaryadbezan@