تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آزانس عکس تهران

ارسال روزانه گزارش تصویری / اخبار عکاسی / ارسال مجموعه پروژه های عکاسی / برگزاری جشنواره رسانه های شهری / ارسال هفته نامه ی تصویر تهران / خبرنامه پروژه تهران شهر زندگی / دریافت عکس همگانی جهت گزارش های روایت شهر تهران ازنگاه مردم / و ...

18

عکس

نام کاربری : tehran_picture_agency@