تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آزمایشگاه اسلامشهر

این کانال شامل مطالب مفید پزشکی و آزمایسگاهی بوده. و امکان نسخه خوانی با استفاده از تصویر نسخ و اطلاع از قیمت و شرایط آزمایش را فراهم کرده ایم.

17

سلامت و پزشکی

نام کاربری : farhangiyanlab@