تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آزمایشگاه پردیس مشهد

اطلاعات پزشکی، آزمایشگاهی برای عوام جامعه

315

سلامت و پزشکی

نام کاربری : pardislab@