تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزشهای مهندسی برق و کامپیوتر

اهداف کانال زنگ دانش:
1- آموزش زبانهای برنامه نویسی و مقالات و الگوریتمها در رشته های مهندسی برق و کامپیوتر
2- کتابخانه ای شامل کتابها و منابع معتبر در برق و کامپیوتر
3- معرفی نرم افزارهای تخصصی برق و کامپیوتر
4- اخبار کنفرانسهای برق و کامپیوتر

127

آموزش

نام کاربری : zangedanesh@