تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزشگاه خیاطی ایده

رتبه برتر طرح درس آموزشگاه های تهران
دارای چند لیسانس معتبر اروپایی
ارائه مدرک معتبر از فنی وحرفه ای

43

آموزش

نام کاربری : idea_academy@