تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزشگاه طراحی و دوخت

کلی ایده ی لباس، آوزش دوخت تجاری، الگو و همه چیز در مورد تکنبک های خیاطی

92

آموزش

نام کاربری : setaretalayi@