تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزشی تدوین و جلوه های ویژه

* آموزش جلوه های ویژه کامپیوتری
ویژوال افکت - کامپوزیت - مچ موینگ - روتوسکوپی - مت پینتینگ - سیمولیشن - مرفینگ - کروماکی و ...
* نمونه هنرمندان

364

انیمیشن

نام کاربری : vfxtutorialchannel@