تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزشی زوجین عاشق

این کانال با هدف استحکام بنیان خانواده و روابط میان زوجین تاسیس شده است و هرروز مطالب مورد نیاز زوجین ارسال می گردد، مطالبی از قبیل روابط جنسی، آشپزی،روانشناسی خانواده، تربیت فرزند و...
و امید دارد تا بدین صورت ذره ای از امار طلاق در جامعه کنونی بکاهد.