تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزشی فوریت های پزشکی

-کانالی با هدف آموزش اقدامات اورژانسی برای کلیه کادر درمان و اقشار مختلف جامعه
-مطالب بروز و جدید پزشکی و پیراپزشکی
-بررسی موردهای اورژانسی
-نحوه برخورد با بیماران و مصدومین

90

سلامت و پزشکی

نام کاربری : emseducation@