تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش تربیت بدنی

آموزش تکنیک ها، تاکتیک ها، نمرینات و قوانین رشته های ورزشی مخصوص مربیان، ورزشکاران و دانشجویان تربیت بدنی

170

ورزش ها

نام کاربری : phetectac@