تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش حرفه ای بیسیک

بهترین کانالبرای بیسیک4اندروید. در چند روز برنامه نویسی حرفه ای شوید ودرآمدمیلیونی کسب کنید

23

آموزش

نام کاربری : amozeshbasic4@