تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش خیاطی

آموزش جامع خیاطی مرجان فرجی پور
ذکر فاتحه و صلوات برای شادی روح پدرم فراموش نشود.

1117

آموزش

نام کاربری : marjanfarajipor@