تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش دفاع شخصی

در این کانال فیلم های کاربردی آموزش دفاع شخصی و مبارزات خیابانی نمایش داده میشه و همچنین دارای نکات و برنامه های مفید رژیم غذایی می پردازه علاوه بر این ورزش درمانی هم داریم

132

آموزش

نام کاربری : defashakhsei@