تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش زبان انگلیسی فوق العاده

آموزش زبان انگلیسی فوق العاده
در این کانال روزانه تمرین هايي برای رایتینگ، اسپیکینگ، و... ارائه خواهد شد
که شامل ویدیو های انگلیسی و هفت لغت سخت که در تافل به اونا احتیاج دارید و...

20

آموزش

نام کاربری : podca@