تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش زبان انگلیسی

در این کانال، هرو روز 3-4 پست آموزش زبان انگلیسی و توصیه های یادگیری منتشر میشه. :)

21

زبان ها

نام کاربری : amerianenglish@