تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش فیلم نامه نویسی

آموزش غیر حضوری فیلمنامه نویسی برای نخستین بار با استفاده از امکانات فضای مجازی به دو صورت رایگان و تخصصی

32

فرهنگی و هنری

نام کاربری : mp_scenario@