تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش لغات انگلیسی ۵۰۴

لغات 504 پرکاربردترین لغات در زبان انگلیسی هستند .با استفاده از روش کدینگ میتوانید سریع و بدون اتلاف وقت تعداد زیادی از لغات را یاد بگیرید."کامل و رایگان"

2449

آموزش

نام کاربری : coding_504@