تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش مسائل جنسی

در این چنل مشکلات جنسی و زناشویی مطرح میشود و جنبه آموزشی و طنز دارد