تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش های درمانی و امدادی

در این کانال میخواهیم تخصص افراد را در بحث درمان بالا ببریم بدون حاشیه

100

آموزش

نام کاربری : ekipdarman@