تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش واژگان ۵۰۴

این کانال با روش نوین کدگذاری و به همراه مثال های کاربردی کلمات کتاب ۵۰۴ را آموزش می دهد.

39

آموزش

نام کاربری : code504@