تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش کامپیوتر و تازه های فناوری

مجتمع آموزشی افق تهران
کامپیوتر و فناوری اطلاعات، امور مالی بازرگانی و حسابداری، کارآفرینی و MBA

42

آموزش

نام کاربری : ofoghtehran@