تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش کمکهای اولیه

هدف کانال ارایه بهترین مطالب آموزشی در خصوص آماده سازی در مقابل حوادث و دریافت مطالب اورژانسی وکمکهای اولیه می باشد
با ما برای هر حادثه ای آماده باشید

71

سلامت و پزشکی

نام کاربری : imdadoghash@