تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آموزش ACDL

آموزش کاملا شفاف بدون کوچکترین توضیح یا کلمه اضافی با متدد شخصی خودم .

39

آموزش

نام کاربری : icdl2007@