تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آهنگ درخواستی کاربران کانال

قراراد آهنگ درخواستی کاربران کانال(کوردی فاری ترکی)

39

موسیقی

نام کاربری : kordmusics@