تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آکادمی دفاع شخصی

کانل رسمی آکادمی شائولین تهران برای آشنایی هرچه بیشتر افراد با هنر اصیل و با ارزش کنگ فوی شائولین و معرفی سبک ها و آیین های اصیل آن افتتاح گردیده است

26

ورزش ها

نام کاربری : shaolinkungfuacademy@