تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آگاهی سلامت

این کانل متعلق به فناوری ژنتیک هوشمند می باشد
ارایه دهنده اطلاعات ،محتوی و محصولات نوین در حوزه ژنتیک پزشکی

23

سلامت و پزشکی

نام کاربری : healthawareness@