تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال آیفا – مهندسی صنایع فارسی

کانال آموزش و توسعه دانش مهندسی صنایع و مدیریت با هدف به اشتراک گذاری مطالب تخصصی مهندسی صنایع و مدیریت، کنفرانس ها، دوره های آموزشی، تکنیک های مهندسی و ...

35

آموزش

نام کاربری : iefa_academy@