تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اانرژی مثبت

"انرژی مثبت چیزیه که اگه با یکی دیگه تقسیمش کنین بجای اینکه نصف بشه دو برابر میشه"