تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اتاق بازرگانی شیراز

ارائه اطلاعیه ها، اخبار اقتصادی، نمایشگاه ها و سمینار های اقتصادی

97

اخبار

نام کاربری : sccim@