تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال احمد ناطق نوری

کانال تلگرامی احمد ناطق نوری
* نماینده 7 دوره مجلس شورای اسلامی
* رئیس فدراسیون بوکس

54

شخصیت ها

نام کاربری : nategh_noori@