تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخبار انتخابات

اخبار انتخابات مجلس دهم کشور در سال 94 را با ما دنبال کنید
اخبار استان فارس
شیراز
کازرون ،آباده ،فسا ،مرودشت و ...

15

اخبار

نام کاربری : entekhabat_fars_94@