تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخبار خبرگزاری فارسی NHK

لینک اخبار و عکسهای خبرگزاری nhk ژاپن بزبان فارسی

31

اخبار

نام کاربری : nhk_farsi@