تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخبار داغ داغ

کانال اخبار زیاده اما کانال اخبار همراه با منبع و با متن خلاصه و مفید، فقط کانال "اخبار داغ داغ" !

61

اخبار

نام کاربری : akhbar_dagh_dagh@