تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخبار نظامی

کانال اخبار نظامی:

اطلاع از سوریه و عراق

اطلاع از استخدام مدافعان حرم

اطلاع از استخدام نوپو

اطلاع از استخدام یگان ویژه

107

اخبار

نام کاربری : iran_nezami@