تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخبار و تجربيات قناري

كانال بخ منظور ارتقاء سطح آگاهي، آموزش پرورش دهندگان، انتقال تجربيات اساتيد و افراد خبره و اخبار پيرامون قناري در تلگرام راه اندازي گرديده است.

47

حیوانات

نام کاربری : learningcanari@