تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخبار گردشگری

کانال اخبار گردشگری به هدف اطلاع رسانی به مردم عزیز در حوزه گردشگری و محیط زیست تشکیل شده است. این کانال در جهت آگاهی بخشی در مورد گردشگری ، شناساندن جاذبه های گردشگری، گردشگری و توسعه پایدار و .... می باشد. این کانال در زمینه محیط به دنبال آگاهی دادن از واقعیت های محیط زیست ایران ، بحران های محیط زیستی کشور و محیط زیست و توسعه پایدار می باشد.

33

اخبار

نام کاربری : tourismnews@