تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اختصاصی نیازمندی های بیرجند

# آگاهی از جدیدترین مطالب نیازمندی و آگهی های خرید و فروش و آگهی های استخدام

355

سایر کانال های تلگرام

نام کاربری : niyazmandihabirjand@