تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اخذ مدرک معادل معتبر

این کانال به افرادی که تجربه کاری دارند اما مدرک ندارند کمک میکند تا بنا به میزان تجربه شان و شرایطی که دارند اقدام به اخذ مدرک نمایند.

65

تحصیلات و دانشگاه

نام کاربری : madrak_mobini@