تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال ارائه دهنده خدمات نوین مهندسی

مشاوره،طراحی و اجرای پروژه عمرانی صنعت مهندسی آب وساختمان ومحیط زیست کشور به کاربرد صحیح فن آوری نوین دنیا با هدف افزایش سرعت روش های اجرا،کاهش خردمندانه هزینه های ساخت،ارتقاءکیفیت سازه هاو افزایش بهره برداری مفید پروژه ها

12

شرکت ها

نام کاربری : abrahesazebehin@