تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اربعین حسینی

این کانال همه چی درمورد اربعین, پیاده روی آن و... می دهد حسینی ها بیان

99

مذهبی

نام کاربری : arbaeen_hoseini@