تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اردبیلی

این کانال برای همشهریان اردبیلی در دنیای مجازی میباشد
مطالب مفید
اخبار های دسته اول استان
عکس های جدید و قدیم از استان
موسیقی های اصیل آذری
و...