تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اسرار دفینه

فروش و تعمیر انواع فلزیاب
اثار و نشانه های گنجیابی
کتابهای نادر دفینه یابی

73

آموزش

نام کاربری : asraredafine@