تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اشارات ولایی قرآن

شناسایی هزاران مورد از تناسب لفظ و معنا در قران کریم بعنوان اشارات ولایی به 12 امام و 14 معصوم ص/س/ع، و نیز اشارات خاص به وقایع و موضوعات مانند کربلا-عاشورا، 17 رکعت نماز در 5 نوبت، بروش کامپیوتری و مستقل از انسان و قابل اجرا و تکرار در همه جهان

92

مذهبی

نام کاربری : joinchat/b0im1tuk0iks44geg-rfkw@