تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اشعار و مداحی مذهبی

این کانال جهت ترویج فرهنگ حسینی اشعار و متن شعر و مداحی می باشد

69

مذهبی

نام کاربری : rasoll09127933263@