تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اصطلاحات انگلیسی

کانال در مورد اصطلاحات روزمره و متداول در زبان انگلیسی به همراه معنی و توضیح در مورد آن

1099

زبان ها

نام کاربری : engidioms@