تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اصفهان نصف جهان

آثار تاریخی و دیدنی اصفهان به همراه عکس
و توضیحات در مورد آثار
معرفی برخی آثار باستانی اصفهان که حتی اسمش هم نشنیده اید.

55

فرهنگی و هنری

نام کاربری : esfahanmiras@