تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اصول و فنون مذاكره

هر آنچه كه در خصوص اصول مذاكره موفق و زبان بدن بايد بدانيد.

58

آموزش

نام کاربری : negotiationclass@