تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اطلاعات عمومی

مجله اجتماعی پاسارگاد
با موضوعات
اطلاعات عمومی . خبر روز . سرگرمی . لطیفه . تصاویر جالب . ( کاملا خانوادگی)

19

مجله

نام کاربری : pasargaad@