تلگرام کانال

معرفی کانال ها ( پیج های ) تلگرامی

کانال اطلاع رسانی دانشگاه آزاد

شامل اخبار و رویدادهای دانشگاه آزاد اسلامی شبستر

305

اخبار

نام کاربری : roiaushab@